Aanmeldennieuwsbrief_273

Evenementenagenda  Zoek op datum

Vandaag
Morgen
Rest van deze week
Rest van deze maand

Anwb [x] > Friesland [x]

Verfijn uw zoekopdracht op zoekwoord of regio
Gevonden: 38

dokkum (3), sneek (3), appelscha (2), bolsward (2), franeker (2), harlingen (2), makkum (2), oosterwolde (2), ameland (1), balk (1), beetsterzwaag (1), birdaard (1), buitenpost (1), cornjum (1), dokkumer nieuwe zijlen (1), eernewoude (1), grouw (1), hardegarijp (1), heerenveen (1), langweer (1), lauwersmeer (1), leeuwarden (1), lemmer (1), nes (1), oranjewoud (1), oudwoude (1), rijs (1), veenwouden (1), wolvega (1)
 • Westskoatterpaad

  fietsroute, ruime parkeergelegenheid, horeca, friesland, heerenveen, heidelandschap, bos, friese meren en ijsselmeerkust, anwb

  Deze route loopt door het weste­lijke deel van de in 1934 opgeheven gemeente Schoterland (Fries: Skoat­terlân). Sinds de gemeentelijke her­indeling is Heerenveen niet langer over drie verschillende gemeenten verdeeld. Aan de oostkant, op de ho...

  17541

  route

 • Amelandroute

  nes, poldergebied, fietsroute, ameland, anwb, weidegebied en akkerland, friesland, waddeneilanden, fietsen, duin en strandlandschap

  De noordrand van Ameland wordt gevormd door strand en duinen. Dan volgt een wat lagere, oude duinvlakte. Aan de zuidkant daarvan ligt de polder met zijn graslanden. Vóór de bedijking van 1850-1930 (daarvóór lagen er alleen kleine, soms tijdeli...

  8125

  route

 • Friese Wouden-route

  meren en plassengebied, friesland, poldergebied, weidegebied en akkerland, anwb, fietsen, friese wouden, appelscha

  Het zuidoostelijke deel van Friesland, ongeveer het gebied rechts van de lijn Heerenveen - Drachten, wordt de Friese Wouden genoemd. Denk daarbij niet aan grote bosgebieden, maar eerder aan snippertjes bos en houtwallen rond de akkers en weilanden...

  14713

  route

 • Tussen Harlingen en Franeker

  poldergebied, friesland, weidegebied en akkerland, anwb, meren en plassengebied, horeca, harlingen, noordelijk friesland

  Vanuit Harlingen, een van de elf Friese steden, fietst u meteen het platteland op. Dwars over het erf van Friese boerderijen met hun karakteristieke witte zwaantjes op de nok. De omringende weilanden zijn soms zo intens groen dat een zonnebril gee...

  17543

  route

 • Noard_Westergoapaad-route

  bolsward, anwb, weidegebied en akkerland, meren en plassengebied, friese meren en ijsselmeerkust, ruime parkeergelegenheid, fietsroute, poldergebied, horeca, friesland

  De voormalige Middelzee deelde het Friese land in tweeën. Het zoute water omarmde een zompig gebied ten westen daarvan, Wes­tergoa met voormalige zeehaven Bolsward als hoofdstad. Goa verwijst naar de middeleeuwse bestuurseenheid Gouw. Wester­go...

  17557

  route

 • Wâldenpaad

  heidelandschap, friese meren en ijsselmeerkust, meren en plassengebied, friesland, rivieren en beekdalen, anwb, oranjewoud, weidegebied en akkerland, poldergebied, bos

  De Friese Wouden omvatten het gehele oostelijke deel van Friesland. Bij deze wouden moet niet worden gedacht aan bossen, maar aan een besloten landschap met elzensin­gels en boomwallen die de akkers en weiden omgeven. Een bosrijke omgeving treft ...

  16987

  route

 • Dorp tussen de Veenplassen

  friesland, , anwb, weidegebied en akkerland, poldergebied, meren en plassengebied, eernewoude, friese wouden, wandelroute, ruime parkeergelegenheid, honden toegestaan

  Blauwgraslanden, rietvelden, hooilanden bezaaid met dotterbloemen, meer dan honderd soorten broedvogels en ruim vierhonderd soorten planten. Dat vindt u allemaal rond het Friese plaatsje Earnewâld, in het Nationaal Park De Alde Feanen. De plassen...

  17553

  route

 • Veenwoldsroute

  weidegebied en akkerland, oosterwolde, anwb, bos, heidelandschap, friese wouden, friesland, rivieren en beekdalen

  Deze route voert door de uiterste zuidoosthoek van Friesland, een gedeelte van de provincie waar geen Fries wordt gesproken; deze route heet dan ook geen ‘paad’ maar een ‘route’. In het noorden ligt het laatste nog niet afgegraven hoogveen...

  14933

  route

 • Friese Lauwersmeer-route

  fietsroute, ruime parkeergelegenheid, meren en plassengebied, horeca, friesland, weidegebied en akkerland, poldergebied, oudwoude, anwb, noordelijk friesland

  Na de watersnoodramp van 1953 was er al snel een Deltaplan voor Zuidwest-Nederland, maar het besluit om ook het zeegat op de grens van Groningen en Friesland te sluiten, kwam pas in 1960 onder grote druk van de bevolking tot stand. In 1969 was de ...

  17533

  route

 • Einde van de wereld

  makkum, friese meren en ijsselmeerkust, horeca, ruime parkeergelegenheid, meren en plassengebied, anwb, honden toegestaan, wandelroute, poldergebied, friesland

  In het uiterste noordwesten van Friesland, vlak tegen het IJsselmeer, ligt Makkum. Ooit voerden de vissers hier onafgebroken haring, paling, ansjovis en schol aan. Nu herinneren alleen het Waaggebouw, de fraaie koopmanshuizen en de Koninklijke Tic...

  17539

  route