Aanmeldennieuwsbrief_273

Evenementenagenda  Zoek op datum

Vandaag
Morgen
Rest van deze week
Rest van deze maand

Anwb [x]

Verfijn uw zoekopdracht op zoekwoord of regio
Gevonden: 38

dokkum (3), sneek (3), appelscha (2), bolsward (2), franeker (2), harlingen (2), makkum (2), oosterwolde (2), ameland (1), balk (1), beetsterzwaag (1), birdaard (1), buitenpost (1), cornjum (1), dokkumer nieuwe zijlen (1), eernewoude (1), grouw (1), hardegarijp (1), heerenveen (1), langweer (1), lauwersmeer (1), leeuwarden (1), lemmer (1), nes (1), oranjewoud (1), oudwoude (1), rijs (1), veenwouden (1), wolvega (1)
 • Haskerpaad

  poldergebied, fietsroute, friese meren en ijsselmeerkust, meren en plassengebied, weidegebied en akkerland, anwb, fietsen, bos, friesland, heidelandschap, langweer

  De naam van de route is ontleend aan de voormalige gemeente Haskerland. In 1984 is deze met de buur Doniawerstal opgegaan in de nieuwe gemeente Skarsterlân. ‘Haske’ is wel eens in verband gebracht met de haas; ten onrechte want waarschijnlijk...

  7974

  route

 • Terpenlandroute

  noordelijk friesland, anwb, fietsen, weidegebied en akkerland, friesland, meren en plassengebied, dokkum, poldergebied, fietsroute

  Vanaf ongeveer 600 voor Christus ging men de noordelijke kweldergebieden bewonen. Al spoedig verhoogden bewoners woonplekken met mest, afval en plaggen om beter beschermd te zijn tegen hoog water. Zo ontstonden wierden of terpen. Huisterpen groeid...

  12791

  route

 • Tsjongerpaad

  weidegebied en akkerland, friesland, fietsroute, friese meren en ijsselmeerkust, fietsen, anwb, lemmer, poldergebied, meren en plassengebied

  Het Tsjongerpaad loopt door een uitgestrekt veengebied waar over vrijwel de gehele oppervlakte turf is gewonnen. Uitgezonderd de tot natuurgebied­ bestemde Rottige Meente in het oosten is het uitgeveende terrein na 1850 weer tot grasland ontgonne...

  7998

  route

 • Bonifatiuspaad

  ruime parkeergelegenheid, horeca, dokkum, fietsroute, weidegebied en akkerland, noordelijk friesland, meren en plassengebied, anwb, poldergebied, friesland

  Dokkum is onlosmakelijk verbonden met de missionaris Bonifatius, die veel germanen in het Frankische rijk tot het christendom bekeerde en in 754 bij Dokkum werd vermoord. Na zijn dood werd hij heilig verklaard. In het stadje wordt uitgebreid ingeg...

  17547

  route

 • Overtuinenroute

  anwb, sneek, weidegebied en akkerland, friesland, poldergebied, meren en plassengebied, fietsroute, friese meren en ijsselmeerkust, fietsen

  Overtuinen zijn tuinen die van de woning worden gescheiden door een openbare weg. Ze werden vroeger vaak gebruikt als bleekveldjes en zijn nergens in Nederland meer zo goed te bewonderen als in IJlst. Tussen Sneek en Bolsward voert de route langs ...

  12545

  route

 • Veenwoldsroute

  anwb, friese wouden, oosterwolde, friesland, rivieren en beekdalen, bos, weidegebied en akkerland, heidelandschap

  Deze route voert door de uiterste zuidoosthoek van Friesland, een gedeelte van de provincie waar geen Fries wordt gesproken; deze route heet dan ook geen ‘paad’ maar een ‘route’. In het noorden ligt het laatste nog niet afgegraven hoogveen...

  14933

  route

 • Einde van de wereld

  meren en plassengebied, wandelroute, friese meren en ijsselmeerkust, makkum, horeca, friesland, poldergebied, anwb, ruime parkeergelegenheid, honden toegestaan

  In het uiterste noordwesten van Friesland, vlak tegen het IJsselmeer, ligt Makkum. Ooit voerden de vissers hier onafgebroken haring, paling, ansjovis en schol aan. Nu herinneren alleen het Waaggebouw, de fraaie koopmanshuizen en de Koninklijke Tic...

  17539

  route

 • Trimdielpaad

  cornjum, meren en plassengebied, poldergebied, weidegebied en akkerland, fietsen, fietsroute, noordelijk friesland, anwb, friesland

  Het grootste deel van de tocht voert door de gemeente Leeuwarderadeel, een grietenij of plattelandsgemeente die vroeger veel uitgestrekter was. Zij werd verdeeld in drie trimdelen (of trimdielen, Oudfries voor derde delen). Jelsum, Cornjum, Britsu...

  8181

  route

 • Friese Wadpaad

  horeca, meren en plassengebied, poldergebied, fietsroute, birdaard, noordelijk friesland, ruime parkeergelegenheid, duin en strandlandschap, anwb, weidegebied en akkerland, friesland

  Oorspronkelijk was de Amer een zeearm van de Noordzee, die in de middeleeuwen werd bedijkt. Deze route kronkelt speels door een agrarisch landschap, dat weidsheid, rust en ruimte ademt. Pittoreske dorpjes als Birdaard, Jannum en Wanswerd lijken te...

  17545

  route

 • Makkum-Lauwersmeer

  friesland, meren en plassengebied, anwb, makkum, lauwersmeer, fietsen, weidegebied en akkerland, fietsroute, poldergebied

  Makkum gelegen in het Nationale Landschap Zuidwest Friesland is de startplaats van het derde traject. Via Bolsward en Sneek brengt deze u naar Grou en het Nationale Park Alde Faenen. Via het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden komt u in he...

  12497

  route