Aanmeldennieuwsbrief_273

Evenementenagenda  Zoek op datum

Vandaag
Morgen
Rest van deze week
Rest van deze maand

Anwb [x]

Verfijn uw zoekopdracht op zoekwoord of regio
Gevonden: 24

lauwersoog (2), leek (2), leens (2), lutjegast (2), aduard (1), eenrum (1), grijpskerk (1), onstwedde (1), opende (1), slochteren (1), stedum (1), ten post (1), ter apel (1), termunterzijl (1), uithuizen (1), ulrum (1), warffum (1), wedde (1), winschoten (1), zuidwolde (bedum) (1)
 • Boterdieproute

  poldergebied, fietsroute, anwb, zuidwolde (bedum), weidegebied en akkerland, fietsen, meren en plassengebied, groningen, groningen-stad en hoogeland

  De route voert door de Woldstreek. In dit laaggelegen gebied, binnen de Wolddijk, overheerst de veeteelt. Ten tijde van Karel de Grote was het een hoogveengebied. Kort daarop werd een begin gemaakt met de ontginning. Door het regelmatig afbranden ...

  8263

  route

 • Marneroute

  fietsen, bos, eenrum, groningen, fietsroute, weidegebied en akkerland, poldergebied, anwb, meren en plassengebied

  De Marnestreek ligt tussen de Waddenzee en het Reitdiep. De Marne is een voormalig eiland, dat aan de noordzijde door de Waddenzee en aan de overige zijden door de beneden­lopen van de Lauwers, het Reitdiep en de Hunze werd begrensd. Door erosie ...

  8183

  route

 • Nienoordroute

  groningen, weidegebied en akkerland, poldergebied, anwb, meren en plassengebied, leek, fietsen, fietsroute

  Het landschap van het Zuidelijk Westerkwartier wordt gekenmerkt door een afwisseling van hogere en lagere gebieden. De hogere gedeelten bestaan uit vier min of meer oost-west lopende zandruggen. Deze zandruggen zijn ontstaan in de laatste ijstijde...

  8271

  route

 • Westerwoldse Aa-route

  groningen, fietsroute, poldergebied, wedde, veenkoloniën, westerwolde en oldambt, fietsen, anwb, weidegebied en akkerland, meren en plassengebied

  Tot 1316 was Westerwolde onafhankelijk; daarna stelde het zich vrijwillig onder het gezag van de bisschop van Münster. De oude legerweg van Groningen via Bourtange naar Duitsland liep tot Wedde langs de westelijke oever van de Westerwoldse Aa. Bi...

  8083

  route

 • Oldambtroute

  poldergebied, fietsen, anwb, fietsroute, weidegebied en akkerland, groningen, winschoten, veenkoloniën, westerwolde en oldambt, meren en plassengebied

  Tussen Deventer en de ruïne van Slot Nijenbeek meandert de IJssel door een open landschap van oeverwallen en oude rivierarmen. Meer westwaarts ligt een nat broeklandschap, doorsneden door iets hogere en drogere dekzandruggen. Vroeger was hier een...

  8287

  route

 • Vestingroute

  fietsen, onstwedde, veenkoloniën, westerwolde en oldambt, anwb, weidegebied en akkerland, groningen, fietsroute

  Westerwolde was lang een zelfstandige landstreek. Pas in 1316 stelde het zich vrijwillig onder bescherming van de bisschop van Münster. Het heeft toen ook zijn naam gekregen, ‘bos ten westen van de Eems’. Westerwolde was omgeven door een uitg...

  8272

  route

 • Meren en Maden-route

  ruime parkeergelegenheid, anwb, poldergebied, leek, weidegebied en akkerland, horeca, meren en plassengebied, fietsroute, groningen

  Het landschap ten westen van de stad Groningen is een over­gangsgebied van de hoge Drentse zandgronden naar de lager gelegen veen- en kleigronden van het Groninger land. De verscheiden­heid aan bodemtypen – klei, zand en veen – maakt het lan...

  17611

  route

 • Abel Tasman-route

  lutjegast, fietsroute, fietsen, poldergebied, meren en plassengebied, weidegebied en akkerland, anwb, groningen

  Het landschap van het Zuidelijk Westerkwartier is opgebouwd uit brede, langgerekte ruggen die door het landijs zijn gevormd en min of meer oost-west verlopen. De laagten tussen de ruggen zijn later gedeeltelijk dichtgegroeid met veen. Na ontginnin...

  8078

  route

 • Fivelboezemroute

  weidegebied en akkerland, groningen, anwb, fietsroute, groningen-stad en hoogeland, poldergebied, uithuizen, ruime parkeergelegenheid, horeca

  Een groot deel van de route loopt door een vroegere zeeboezem, die vanaf 1200 is ingedijkt. Naar het oosten opschuivende kwelderwallen sloten de Fivelboezem af van zee. Uithuizen ligt op een kwelderwal die vanaf Usquert oostwaarts uitwaaiert. Uith...

  17601

  route

 • Westerkwartier

  anwb, opende, groningen, horeca, ruime parkeergelegenheid, weidegebied en akkerland, rivieren en beekdalen, fietsroute, heidelandschap

  Het Groninge Westerkwartier is besloten en kleinschalig, de ontvangst is er hartelijk en de natuur gul. In de Grootegastermolenpolder laten de boeren hun koeien grazen, zodat het gras op optimale weidevogellengte blijft en de vogels rustig kunnen ...

  17603

  route