Aanmeldennieuwsbrief_273

Evenementenagenda  Zoek op datum

Vandaag
Morgen
Rest van deze week
Rest van deze maand

Anwb [x]

Verfijn uw zoekopdracht op zoekwoord of regio
Gevonden: 13

dokkum (3), franeker (2), harlingen (2), birdaard (1), cornjum (1), dokkumer nieuwe zijlen (1), leeuwarden (1), oudwoude (1)
 • Middelzeeroute

  poldergebied, noordelijk friesland, anwb, fietsroute, friesland, weidegebied en akkerland, meren en plassengebied, franeker, fietsen

  De Middelzee ontstond in de 3e eeuw door zee-inbraken en bereikte in de 9e eeuw zijn grootste omvang: een trechter die reikte tot Sneek. Later slibde de zee langzaam dicht en werd het aangeslibde land stapsgewijs ingedijkt. De streek kreeg de naam...

  12505

  route

 • Zeedijkenroute

  meren en plassengebied, ruime parkeergelegenheid, noordelijk friesland, fietsroute, horeca, weidegebied en akkerland, friesland, anwb, poldergebied, harlingen

  Op deze route zijn zeedijken – of resten daarvan – te zien uit verschillende fasen van de Friese geschiedenis: eerst de Pingjumer Gulden Halsband uit de tijd dat de dijk ten zuiden van Harlingen een flinke omweg moest maken rondom een zee-inha...

  17559

  route

 • Trimdielpaad

  noordelijk friesland, anwb, fietsroute, meren en plassengebied, weidegebied en akkerland, fietsen, cornjum, poldergebied, friesland

  Het grootste deel van de tocht voert door de gemeente Leeuwarderadeel, een grietenij of plattelandsgemeente die vroeger veel uitgestrekter was. Zij werd verdeeld in drie trimdelen (of trimdielen, Oudfries voor derde delen). Jelsum, Cornjum, Britsu...

  8181

  route

 • Frentsjerteradielpaad

  friesland, meren en plassengebied, weidegebied en akkerland, noordelijk friesland, anwb, franeker, poldergebied

  Bierumen. Het is de naam van de streek waarin de dorpen Sexbie­rum, Pietersbierum en Oosterbie­rum liggen. Zij maakten deel uit van de voormalige gemeente Bar­radeel, die in 1984 is opgegaan in Franekeradeel. De jonge, kalkrijke zeeklei leent z...

  15195

  route

 • Friese Lauwersmeer-route

  poldergebied, noordelijk friesland, oudwoude, meren en plassengebied, fietsroute, friesland, anwb, weidegebied en akkerland, horeca, ruime parkeergelegenheid

  Na de watersnoodramp van 1953 was er al snel een Deltaplan voor Zuidwest-Nederland, maar het besluit om ook het zeegat op de grens van Groningen en Friesland te sluiten, kwam pas in 1960 onder grote druk van de bevolking tot stand. In 1969 was de ...

  17533

  route

 • Ljou- en Jorwertpaad

  noordelijk friesland, leeuwarden, fietsen, anwb, friesland, fietsroute, weidegebied en akkerland, poldergebied

  De polders ten zuidwesten van Ljouwert (Leeuwarden) en Jorwert (Jorwerd) bieden alles wat fietsen in Friesland zo aantrekkelijk maakt: een stil fietspad langs een kanaal, een groep huizen rond een kerkje op een terp, weilanden vol koeien en kievit...

  12461

  route

 • Lauwerslandronde (oost)

  noordelijk friesland, friesland, poldergebied, meren en plassengebied, fietsroute, weidegebied en akkerland, dokkumer nieuwe zijlen, fietsen, anwb

  In 1969 voltooide Rijkswaterstaat in het kader van de deltawerken de inpoldering van de Lauwerszee, een inham van de kust zoals er vroeger vele waren. Deze route voert u langs de grens van oud en nieuw land. Na de inpoldering is het Lauwersmeer de...

  8285

  route

 • Terpenlandroute

  fietsroute, poldergebied, friesland, dokkum, weidegebied en akkerland, fietsen, meren en plassengebied, anwb, noordelijk friesland

  Vanaf ongeveer 600 voor Christus ging men de noordelijke kweldergebieden bewonen. Al spoedig verhoogden bewoners woonplekken met mest, afval en plaggen om beter beschermd te zijn tegen hoog water. Zo ontstonden wierden of terpen. Huisterpen groeid...

  12791

  route

 • Lauwerslandronde

  anwb, meren en plassengebied, , weidegebied en akkerland, friesland, horeca, ruime parkeergelegenheid, poldergebied, noordelijk friesland

  In het kader van de Deltawerken voltooide Rijkswaterstaat in 1969 de inpoldering van de Lauwerszee, een inham van de kust zoals er vroeger vele waren. Deze route voert door het grensgebied van Friesland en Groningen, én langs de grens van oud en ...

  17555

  route

 • Bonifatiuspaad

  ruime parkeergelegenheid, friesland, dokkum, anwb, fietsroute, meren en plassengebied, weidegebied en akkerland, horeca, poldergebied, noordelijk friesland

  Dokkum is onlosmakelijk verbonden met de missionaris Bonifatius, die veel germanen in het Frankische rijk tot het christendom bekeerde en in 754 bij Dokkum werd vermoord. Na zijn dood werd hij heilig verklaard. In het stadje wordt uitgebreid ingeg...

  17547

  route