Aanmeldennieuwsbrief_273

Evenementenagenda  Zoek op datum

Vandaag
Morgen
Rest van deze week
Rest van deze maand

Anwb [x]

Verfijn uw zoekopdracht op zoekwoord of regio
Gevonden: 11

dokkum (2), franeker (2), harlingen (2), birdaard (1), cornjum (1), dokkumer nieuwe zijlen (1), oudwoude (1)
 • Tussen Harlingen en Franeker

  noordelijk friesland, friesland, poldergebied, horeca, weidegebied en akkerland, meren en plassengebied, harlingen, anwb

  Vanuit Harlingen, een van de elf Friese steden, fietst u meteen het platteland op. Dwars over het erf van Friese boerderijen met hun karakteristieke witte zwaantjes op de nok. De omringende weilanden zijn soms zo intens groen dat een zonnebril gee...

  17543

  route

 • Middelzeeroute

  fietsroute, franeker, noordelijk friesland, friesland, weidegebied en akkerland, fietsen, meren en plassengebied, poldergebied, anwb

  De Middelzee ontstond in de 3e eeuw door zee-inbraken en bereikte in de 9e eeuw zijn grootste omvang: een trechter die reikte tot Sneek. Later slibde de zee langzaam dicht en werd het aangeslibde land stapsgewijs ingedijkt. De streek kreeg de naam...

  12505

  route

 • Zeedijkenroute

  ruime parkeergelegenheid, harlingen, poldergebied, noordelijk friesland, meren en plassengebied, anwb, weidegebied en akkerland, horeca, fietsroute, friesland

  Op deze route zijn zeedijken – of resten daarvan – te zien uit verschillende fasen van de Friese geschiedenis: eerst de Pingjumer Gulden Halsband uit de tijd dat de dijk ten zuiden van Harlingen een flinke omweg moest maken rondom een zee-inha...

  17559

  route

 • Lauwerslandronde

  noordelijk friesland, poldergebied, friesland, ruime parkeergelegenheid, anwb, , weidegebied en akkerland, meren en plassengebied, horeca

  In het kader van de Deltawerken voltooide Rijkswaterstaat in 1969 de inpoldering van de Lauwerszee, een inham van de kust zoals er vroeger vele waren. Deze route voert door het grensgebied van Friesland en Groningen, én langs de grens van oud en ...

  17555

  route

 • Terpenlandroute

  poldergebied, weidegebied en akkerland, noordelijk friesland, dokkum, friesland, fietsroute, fietsen, meren en plassengebied, anwb

  Vanaf ongeveer 600 voor Christus ging men de noordelijke kweldergebieden bewonen. Al spoedig verhoogden bewoners woonplekken met mest, afval en plaggen om beter beschermd te zijn tegen hoog water. Zo ontstonden wierden of terpen. Huisterpen groeid...

  12791

  route

 • Friese Wadpaad

  weidegebied en akkerland, ruime parkeergelegenheid, fietsroute, noordelijk friesland, birdaard, meren en plassengebied, duin en strandlandschap, anwb, friesland, horeca, poldergebied

  Oorspronkelijk was de Amer een zeearm van de Noordzee, die in de middeleeuwen werd bedijkt. Deze route kronkelt speels door een agrarisch landschap, dat weidsheid, rust en ruimte ademt. Pittoreske dorpjes als Birdaard, Jannum en Wanswerd lijken te...

  17545

  route

 • Bonifatiuspaad

  anwb, fietsroute, dokkum, weidegebied en akkerland, horeca, noordelijk friesland, ruime parkeergelegenheid, poldergebied, meren en plassengebied, friesland

  Dokkum is onlosmakelijk verbonden met de missionaris Bonifatius, die veel germanen in het Frankische rijk tot het christendom bekeerde en in 754 bij Dokkum werd vermoord. Na zijn dood werd hij heilig verklaard. In het stadje wordt uitgebreid ingeg...

  17547

  route

 • Friese Lauwersmeer-route

  noordelijk friesland, poldergebied, meren en plassengebied, friesland, horeca, anwb, weidegebied en akkerland, oudwoude, fietsroute, ruime parkeergelegenheid

  Na de watersnoodramp van 1953 was er al snel een Deltaplan voor Zuidwest-Nederland, maar het besluit om ook het zeegat op de grens van Groningen en Friesland te sluiten, kwam pas in 1960 onder grote druk van de bevolking tot stand. In 1969 was de ...

  17533

  route

 • Lauwerslandronde (oost)

  fietsen, weidegebied en akkerland, meren en plassengebied, anwb, dokkumer nieuwe zijlen, fietsroute, poldergebied, noordelijk friesland, friesland

  In 1969 voltooide Rijkswaterstaat in het kader van de deltawerken de inpoldering van de Lauwerszee, een inham van de kust zoals er vroeger vele waren. Deze route voert u langs de grens van oud en nieuw land. Na de inpoldering is het Lauwersmeer de...

  8285

  route

 • Frentsjerteradielpaad

  poldergebied, friesland, weidegebied en akkerland, franeker, meren en plassengebied, noordelijk friesland, anwb

  Bierumen. Het is de naam van de streek waarin de dorpen Sexbie­rum, Pietersbierum en Oosterbie­rum liggen. Zij maakten deel uit van de voormalige gemeente Bar­radeel, die in 1984 is opgegaan in Franekeradeel. De jonge, kalkrijke zeeklei leent z...

  15195

  route