Aanmeldennieuwsbrief_273

Evenementenagenda  Zoek op datum

Vandaag
Morgen
Rest van deze week
Rest van deze maand

Een afwisselend hoevenlandschap

afbeelding_15487

De omgeving ten oosten van Nijkerk is in de loop der tijd veranderd in een gevarieerd hoevelandschap. Het begon allemaal in de voorlaatste ijstijd, toen dikke ijslobben de bodem opstuwden en er wallen en dalen in het landschap achterbleven. Dankzij deze hoogteverschillen ontstond een wisselende bodemgesteldheid van droge en natte gebieden. De lager gelegen gebieden deden dienst als hooiland, op de hoger gelegen delen graasden de schapen. Op de dekzandruggen legden de boeren akkers aan, met eromheen – vanwege de beperkte ruimte – één of enkele hoeven. De houtwallen moesten de akkers beschermen tegen wild en verstuivingen.

Een afwisselend hoevenlandschap

  • nijkerk
  • bos
  • veluwerandmeren en gelderse vallei
  • poldergebied
  • heidelandschap
  • weidegebied en akkerland
  • meren en plassengebied
  • duin en strandlandschap
 • Stuur door of deel via socialmedia!